Έχοντας ως στόχο να απλοποιήσει το πρόγραμμα συνεργατών της, η Dell EMC προχώρησε στο εκσυγχρονισμό του, με το μότο “Simple, Predictable & Profitable” να αποτυπώνει σε τρεις λέξεις όλη την ουσία του.

Το πρόγραμμα συνεργατών της Dell EMC υπάρχει από τότε που οι δύο εταιρείες συνενώθηκαν σε μία, το φθινόπωρο του 2016. Φέτος ο κολοσσός του ΙΤ το εκσυγχρονίζει και το βελτιώνει, λαμβάνοντας υπόψη το feedback που έχει πάρει όλο αυτό τον καιρό από τους συνεργάτες του. Οι σημαντικότερες αλλαγές του νέου προγράμματος έχουν ως εξής:

• To Partner Preferred Program που ξεκίνησε το περασμένο έτος επεκτείνεται: Εισάγοντας το “Partner of Record“ η Dell EMC θέλει, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, «να προστατέψει τις επενδύσεις των συνεργατών» της. Ενώ μέχρι στιγμής η προστασία των επενδύσεων αφορούσε τις νέες επιχειρήσεις, με το νέο πρόγραμμα η προστασία επεκτείνεται και στην επιχειρηματική δραστηριότητα του παρελθόντος.

• Διευρύνονται τα κίνητρα για τους storage partners: Στο ήδη επιτυχημένο πρόγραμμα Test Drive προστίθενται τα X2, Unity, Isilon, Powermax και DP4400. Παράλληλα, οι εκπτώσεις “Tech Refresh“ και “Competitive Swap“ επεκτείνονται στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι συντελεστές πολλαπλασιαστών για τη διαβάθμιση των συνεργατών στο storage (3x) και το data protection (1,5x) επεκτείνονται σε όλο το τρέχον έτος, ενώ οι περιοχές storage, data protection και HCI ξεχωρίζουν μεταξύ τους.

• Απλοποιούνται οι απαιτήσεις για τη διαβάθμιση των συνεργατών. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η πιστοποίηση ως Gold Partner και τα συνδεδεμένα με αυτήν οφέλη.

• Απλοποιούνται οι απαιτήσεις εκπαίδευσης των συνεργατών: Τα credits που απέκτησαν οι συνεργάτες το 2018 στις εκπαιδεύσεις τους θα συνεχίσουν να τους πιστώνονται, ενώ θα προστίθενται σε αυτά όσα αποκτούνται από τα νέα μαθήματα και την επανεκπαίδευση το 2019.

Τέλός, με την ενοποίηση της διαδικασίας πληρωμών η Dell EMC στοχεύει να αυξήσει την πιστότητα των συνεργατών της: oι πληρωμές θα είναι καλύτερα κατανοητές, ενώ πιο εύκολος θα είναι και ο υπολογισμός των εκπτώσεων.