Η Dell Technologies και η Orange, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και Internet με 264 εκατομμύρια πελάτες σε όλον τον κόσμο, ήρθαν σε συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών για κατανεμημένες αρχιτεκτονικές cloud, στοχεύοντας σε χρηστικές εφαρμογές edge σε πραγματικό χρόνο, αλλά και σε νέες ευκαιρίες για υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν χάρη στην τεχνολογία 5G.

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία τους, η Dell Technologies και η Orange θα συνεργαστούν πάνω στον προσδιορισμό και ανάπτυξη:
•Τεχνολογιών edge σε περιπτώσεις όπως, επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα proof of concepts.

•Συνεργασίες για αξιοποίηση ανοικτού κώδικα για το οικοσύστημα λύσεων στα άκρα των δικτύων (edge).

•Προσδιορισμός και επικύρωση επιταχυντών υποδομών, όπως FPGAs, GPUs, και SmartNICs, για εφαρμογές edge, μεταξύ των οποίων Cloud/Virtual RAN (CRAN/vRAN), MEC, και πραγματικού χρόνου, διαδραστικές και απαιτητικές σχετικά με την καθυστέρηση (latency), εφαρμογές.

•Software βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση, για την υποστήριξη απομακρυσμένης αυτοματοποίησης συστημάτων πολλαπλών τεχνολογιών και ετερογενών τύπων edge σε εικονικές μηχανές, περιεκτικά συστήματα (containers), και εφαρμογές σε hardware μορφής bare metal.

•Πλατφόρμες υποδομών edge για την υποστήριξη των απαιτήσεων των τηλε πικοινωνιακών παρόχων, όσον αφορά το περιβάλλον, το χώρο, τις λειτουργικές υπηρεσίες και τον αυτοματισμό.