Περισσότερο από όσο μπορεί να είναι αντιληπτό μακρόθεν, ο ρόλος της Πληροφορικής είναι καθοριστικός στη λειτουργία ενός broadcasting οργανισμού με εθνική εμβέλεια, όπως και στην αναβάθμιση υπηρεσιών του με στόχο τον εκσυγχρονισμό προς όφελος των πολιτών.

Περισσότερο από όσο μπορεί να είναι αντιληπτό μακρόθεν, ο ρόλος της Πληροφορικής είναι καθοριστικός στη λειτουργία ενός broadcasting οργανισμού με εθνική εμβέλεια, όπως και στην αναβάθμιση υπηρεσιών του με στόχο τον εκσυγχρονισμό προς όφελος των πολιτών.
Του Δαμιανού Μανιατάκου, ΙΤ Director της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων, ΕΡΤ Α.Ε.

Δύο από τους κύριους στρατηγικούς στόχους της ΕΡΤ είναι η Tapeless λειτουργία και η σταδιακή μετάβαση σε Paperless περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό μια σειρά τεχνολογικών Projects βρίσκονται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΡΤ και επιτρέπουν στον οργανισμό να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Πέραν των κεντρικών της εγκαταστάσεων στο Ραδιομέγαρο Αγίας Παρασκευής, η ΕΡΤ διατηρεί 2 ακόμη σημεία παρουσίας στην Αθήνα, καθώς και εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, 19 περιφερειακούς σταθμούς και μεγάλο αριθμό σημείων εκπομπής. Η διασύνδεση μεταξύ των κύριων σημείων παρουσίας πραγματοποιείται μέσω Metro Ethernet δικτύου υψηλού εύρους ζώνης και διαθεσιμότητας. Στρατηγική της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι 24×7 παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών δικτύου και εφαρμογών σε όλα τα σημεία παρουσίας λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ασφάλεια.

Η ΕΡΤ προς την IPTV
Για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες ενός broadcast οργανισμού, είναι απαραίτητη η ύπαρξη δικτύου πολύ υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεχή και non-blocking διακίνηση μεγάλου όγκου δεδομένων από switches με δυνατότητες υψηλού buffering. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα υποδομή δικτύου που αναπτύχθηκε πρόσφατα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του σχετικού Διεθνή Διαγωνισμού, εξασφαλίζει την υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών και τις υψηλές ταχύτητες σύνδεσης τόσο στο Data Center όσο και στο Access Layer. Οι ταχύτητες σύνδεσης στα HQ μεταξύ Access και Data Center πραγματοποιείται με aggregate links των 10G και 40G, ενώ το δίκτυο που έχει αναπτυχθεί είναι ικανό να υποστηρίξει ταχύτητες uplink της τάξης των 100G.

Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί Controlled Based ασύρματο δίκτυο, το οποίο μετά από πρόσφατες αναβαθμίσεις υποστηρίζει πλέον και Wi-Fi 6. Στο εγγύς μέλλον, η Διεύθυνση Πληροφορικής στοχεύει στο τομέα του δικτύου, μέσω κατάλληλων αναβαθμίσεων εξοπλισμού, στην ανάπτυξη network automation, orchestration & Intent Based Networking που θα καλύψει, μεταξύ άλλων, και τη μετάβαση του παραδοσιακού τηλεοπτικού δικτύου σε ένα IP Based περιβάλλον. Αυτό θα επιτρέψει στους μηχανικούς της ΕΡΤ να συντηρούν και να λειτουργούν ΙΤ – Specific components εκτός από τον ειδικό Broadcast – Specific εξοπλισμό. Με τη ανάπτυξη του νεοαποκτηθέντος δικτυακού εξοπλισμού έχουν μπει τα κατάλληλα θεμέλια όσον αφορά τις δυνατότητες δικτύου για περαιτέρω οδήγηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της EΡΤ.

Άλλα σημαντικά έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τις δικτυακές υποδομές της ΕΡΤ είναι, η αναβάθμιση του Private Cloud σε Hyper – V 2019, η ενίσχυση των ευρυζωνικών διασυνδέσεων, η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης, η ανάπτυξη υποδομών υποστήριξης εφαρμογών Oracle, η επέκταση του κεντρικού Data Center, ενώ εντός του 2021 αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης των τηλεφωνικών κέντρων της ΕΡΤ, σε όλα τα σημεία παρουσίας της με νέα σύγχρονα συστήματα, τα οποία θα παρέχουν δυνατότητες Collaboration και διασύνδεσης με το Office 365 που ήδη όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ χρησιμοποιούν καθημερινά. Επίσης, η ΕΡΤ έχει ενταχθεί στο ΣΥΖΕΥΞIΣ ΙΙ και αναμένει την εκκίνηση του έργου για λήψη υψηλού επιπέδου ψηφιακών υπηρεσιών με παράλληλη μείωση λειτουργικών δαπανών. Η Διεύθυνση Πληροφορικής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δικτύου Εκπομπής της ΕΡΤ, λειτουργεί σύστημα NOC, μέσω του οποίου παρακολουθείται η ορθή λειτουργία ενός σημαντικού μέρους του δικτύου εκπομπής, με αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση του εξοπλισμού και την αδιάλειπτη μεταφορά του τηλεοπτικού σήματος της ΕΡΤ στους πολίτες.

H ασφάλεια στα συστήματα Πληροφορικής της ΕΡΤ
Στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, η ΕΡΤ έχει κάνει σημαντικά βήματα με αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών της, πέραν της δημιουργίας στην οργανωτική της δομή τμήματος ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Η συνεχής ανάπτυξη στον τομέα της ασφάλειας είναι κάτι πολύ σημαντικό και αποτελεί την βάση για την περαιτέρω τεχνολογική εξέλιξη. Η ΕΡΤ ήδη διαθέτει υπηρεσίες CISO, DPO, SOC ενώ έχει ενισχυθεί σημαντικά με κατάλληλες υπηρεσίες ασφαλείας όπως για παράδειγμα η υπηρεσία CISCO Umbrella και το Microsoft Azure VDI. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να δημοσιευτούν έργα MDM, CASB και DLP, ενώ προγραμματίζεται η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των εφαρμογών του Office 365 και του απομακρυσμένου τρόπου πρόσβασης στα εταιρικά δεδομένα καθώς και η απόκτηση υπηρεσιών AI Security.

Ψηφιακό περιβάλλον εργασίας
Το προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής αντεπεξήλθε με πολύ μεγάλη επιτυχία στην έναρξη της πανδημίας καθώς είχε αναπτύξει υπηρεσίες και προετοιμάσει τις υποδομές της για απομακρυσμένη και πλήρη πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και εφαρμογές. Παράλληλα όμως η περίοδος αυτή αποτέλεσε εφαλτήριο για επιτάχυνση προμήθειας και ανάπτυξης υπηρεσιών ενίσχυσης της αυτοματοποίησης και μοντελοποίησης των διαδικασιών, προκειμένου αυτές να εκκινούν και να ολοκληρώνονται χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας και φυσικών υπογραφών.

Έτσι λοιπόν έχει ήδη αναπτυχθεί μέσω κατάλληλης προμήθειας σύστημα Ηλεκτρονικών Πρωτοκόλλων και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και όλα τα στελέχη είναι σε θέση να υπογράφουν ηλεκτρονικά και ψηφιακά σε σημαντικές και «βαριές» εταιρικές διαδικασίες. Η πλήρης μοντελοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη εργασία που απαιτεί διαλειτουργικότητα συστημάτων, ανθρώπων και πάνω από όλα θέληση και υπομονή.

Η ΕΡΤ όμως διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και αξιόλογους συνεργάτες και θεωρεί ότι εντός του επόμενου έτους, όλοι στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης θα έχουν αποκτήσει τα εργαλεία και τις γνώσεις προκειμένου να εργάζονται σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Παράλληλα εκτός της περαιτέρω ανάπτυξης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και αυτοματοποίησης διαδικασιών, η ΕΡΤ πρόκειται στα τέλη του τρέχοντος και στις αρχές του επόμενου έτους, να δημοσιεύσει έργα ERP, BI Data Warehouse, HRMS και συστήματος Traffic, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν επιπλέον σημαντικούς πυλώνες στην περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΡΤ.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής το 2020 ενεργοποίησε σύστημα Ticketing, το οποίο μεταξύ άλλων δέχεται και εισερχόμενα αιτήματα μέσω Call Center από τους τηλεθεατές. Αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας είναι η σημαντική βελτίωση του χρόνου επιδιόρθωσης προβλημάτων δικτύου και η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Γενικά, το τελευταίο διάστημα η Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΡΤ βρίσκεται σε στάδιο ενίσχυσης τoυ Ψηφιακού Μετασχηματισμού του οργανισμού.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών-διαδικασιών, ενισχύοντας έμμεσα την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες.