H ΕSA (European Space Agency ή Eυρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) ανέθεσε στην εταιρεία Dotsoft την υποστήριξη, συντήρηση και ανάπτυξη όλων των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (ESA ΤΙΑ -Telecommunications and Integrated Applications Directorate) για 6η συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός με τη Dotsoft.

Η ισπανική εταιρεία Bilbomatica συμμετέχει στην υλοποίηση ως υπεργολάβος της Dotsoft. Το έργο αφορά στην καθημερινή υποστήριξη της λειτουργίας των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών της ΤΙΑ τόσο σε τεχνικό επίπεδο (Web & DB maintenance and support) όσο και σε δημιουργικό (web design and editorial) και θα διαρκέσει 12 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.