Για τη διατήρηση του στόλου οχημάτων σε βέλτιστη απόδοση και την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου, ο Δήμος Βέροιας επέλεξε το λογισμικό Fleeto της Dotsoft.

Το λογισμικό Fleeto υποστηρίζει την πλήρη αυτοματοποίηση στη διαχείριση του στόλου οχημάτων με τις παρακάτω ενδεικτικές λειτουργικότητες: online γεωαπεικόνισης της θέσης των οχημάτων, αποτύπωση διαγνωστικών κίνησης οχημάτων, στατιστικά χρήσης των οχημάτων (χρόνος, θέση, ταχύτητα, καύσιμο, κλπ.), προγραμματισμού κάθε είδους συντήρησης/επιδιόρθωσης και παρακολούθησης δαπανών κίνησης και συντήρησης.