Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από την Ιρλανδία να παρέχει λεπτομέρειες και στοιχεία σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες που έχει συνάψει με την Apple από το 1990 μέχρι και το 2007, ενώ προειδοποίησε ότι αν αποδειχθεί ότι η εταιρεία παρέλαβε παράνομες κρατικές ενισχύσεις, θα ζητηθεί η επιστροφή του από την Apple. Σε επιστολή του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Joaquin Almunia, δήλωσε στην Ιρλανδία ότι πρέπει να παρέχει τα στοιχεία που της ζητούνται, τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονται ότι συνιστούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις και επομένως πρέπει να επιστραφούν.