Ο Όμιλος Edenred ενώνει τις δυνάμεις του με την Swave, την πρώτη γαλλική πλατφόρμα που ασχολείται με την καινοτομία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Η συνεργασία αποτελεί μέρος του ανοικτού παγκόσμιου συστήματος καινοτομίας της Edenred με στόχο την ανακάλυψη άλλων συστημάτων σχετικών με τον πυρήνα των εργασιών της. Η Edenred πρόκειται να πάρει θέση στην επιτροπή διοίκησης της Swave με την ιδιότητα του νέου συνεταίρου, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό των στόχων των επόμενων projects, στην επιλογή των επόμενων start-ups που θα λάβουν υποστήριξη και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων συνεργασίας μαζί τους.

Ο Όμιλος Edenred θα έχει την υψηλή εποπτεία των ομάδων της Swave, οι οποίες συναντούν στη Γαλλία και στον κόσμο, εκατοντάδες start-ups κάθε χρόνο. Στη συνέχεια, θα μπορούν να καταστρωθούν σχέδια σε συνεργασία με τις νέες επιχειρήσεις με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων και την εξάλειψη των λειτουργικών προβλημάτων.

Πέρα από την επένδυσή της στη Swave, η Edenred είναι μέλος του Ανοικτού Συλλόγου Καινοτομίας της Paris&Co, που στοχεύει στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού των οργανισμών, ειδικά μέσα από σχέσεις με start-ups και μέσα από την κοινοποίηση των βέλτιστων πρακτικών στις περίπου 50 μεγάλες ομάδες του χώρου, που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Αυτή η διπλή συνεργασία με την Paris & Co θα ενισχύσει τα συστήματα ανοικτής καινοτομίας της Edenred με απώτερο σκοπό να προβλέψει τις τάσεις του μέλλοντος και να εξερευνήσει τα οικοσυστήματα που βρίσκονται κοντά στον πυρήνα των εργασιών της.