Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε σήμερα 22 εξαιρετικά καινοτόμους φορείς από τους χώρους της επιχειρηματικότητας, των επιχειρηματικών κεφαλαίων, της επιστήμης και της τεχνολογίας στη συμβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας.

Ανάμεσά τους είναι και οι ελληνικοί φορείς: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Gnosis Data Analysis και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας θα επιφορτιστούν με την καθοδήγηση της Επιτροπής όσον αφορά στρατηγικές, καθώς και επιχειρησιακές αποφάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ). Σε πιλοτική φάση επί του παρόντος, το ΕΣΚ θα γίνει πραγματικότητα από το 2021 στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» με προτεινόμενο προϋπολογισμό ύψους 10 δισ. ευρώ.