Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της εταιρείας τηλεπικοινωνιών BT, στην οποία συμμετείχαν 955 διευθυντικά στελέχη του ΙΤ από οκτώ χώρες, το Shadow IT απορροφάει ένα μεγάλο μέρος του διαθέσιμου budget των CIOs, καθώς αφενός τους αναγκάζει να ξοδεύουν έξτρα ποσά για την ασφάλεια και αφετέρου αυξάνει το χρόνο συντήρησης.

Δεν είναι, ωστόσο, όλα άσχημα, καθώς, όπως συμπεραίνει η έρευνα, η απώλεια ελέγχου που προκαλεί το Shadow IT μπορεί να αποτελέσει μια «ευκαιρία» για τους CIOs, ώστε να ενισχύσουν την εξουσία τους μέσα στην εταιρεία, προσδίδοντάς τους ένα περισσότερο καταλυτικό και στρατηγικό ρόλο από αυτόν του επιτηρητή της υποδομής ΙΤ. Αυτό άλλωστε καταδεικνύεται και στα αποτελέσματα της έρευνας, όπου φαίνεται ότι ο ρόλος του CIO έχει αναβαθμιστεί – αν και αναμένεται να είναι πολύ διαφορετικός σε λίγα χρόνια από ότι τώρα.