Διακρίσεις και στερεότυπα κρατούν ακόμα πολλές γυναίκες μακριά από το χώρο της τεχνολογίας, περιορίζοντας την οικονομία, επιβραδύνοντας την καινοτομία και επιβαρύνοντας την κοινωνία. Η ώρα της αλλαγής όμως μοιάζει να φτάνει καθώς η συζήτηση για την γυναικεία υπο-αντιπροσώπηση σε έναν από τους πιο ζωτικούς κλάδους πια έχει ανοίξει.

Μεγάλη η συζήτηση τα τελευταία χρόνια για το θέμα της διαφορετικής (άνισης) αντιμετώπισης αντρών-γυναικών στον επαγγελματικό χώρο και ιδιαίτερα στον χώρο της τεχνολογίας, που παραδοσιακά αποτελεί έναν ανδροκρατούμενο κλάδο.
Προσωπικά, ως γυναίκα, τεχνοκράτης, στη θέση του Head of Telecom στη Microbase για περισσότερα από 18 χρόνια, με μεταπτυχιακό τίτλο και υψηλή τεχνογνωσία στο αντικείμενο των τηλεπικοινωνιών, και σε ένα περιβάλλον που προάγει την αξιοκρατία και ευνοεί την ανέλιξη, δεν αντιμετώπισα φαινόμενα άνισης αντιμετώπισης και ευκαιριών.

Αυτό όμως δεν συμβαίνει σε όλες τις εταιρίες και αγορές.
Η ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας είναι μία αναπόσπαστη πτυχή της δικαιοσύνης και της αειφορίας στη σύγχρονη κοινωνία. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ο δρόμος προς την πλήρη ισότητα είναι ακόμη μακρύς, ιδίως στους τομείς όπως οι εταιρίες τεχνολογίας, όπου η ανδροκρατούμενη παράδοση είναι αισθητή.
Η παρουσία και η συμμετοχή των γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας έχει σημαντικές επιπτώσεις, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην καινοτομία και την κοινωνία γενικότερα. Παρόλα αυτά, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια και διακρίσεις στον τομέα αυτόν.

Απαραίτητη όσο και εφικτή η αλλαγή
Το πρώτο βήμα προς την εξάλειψη αυτών των διακρίσεων είναι η αναγνώριση του προβλήματος. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά διακρίσεις σε θέματα αμοιβής, προαγωγικών ευκαιριών, και πρόσβασης σε θέσεις ευθύνης. Η υποαντιπροσώπευση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας σε τεχνολογικές εταιρίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια προς την επίτευξη της ισότητας.

Ωστόσο, η αλλαγή είναι εφικτή και υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν για την προώθηση της ισότητας. Οι εταιρίες μπορούν να λάβουν δραστικά μέτρα για την ενίσχυση της πολυμορφίας και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας τους. Μερικά από αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:
• Τη διαφάνεια στη μισθολογική πολιτική, ώστε να διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το φύλο τους, λαμβάνουν ίση αμοιβή για ίση εργασία.
• Την προαγωγή της πολυμορφίας στην ηγεσία: δίνοντας έμφαση στην προαγωγή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και στην ανάδειξη τους ως πρότυπα για άλλες γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας.
• Την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης, προσφέροντας εκπαίδευση, μέντορες και άλλους πόρους, που θα βοηθήσουν τις γυναίκες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να προοδεύσουν στην καριέρα τους.

Το δρόμο επίσης δείχνουν μελέτες όπως της McKinsey που καταγράφουν ότι ειδικά στο IT, οι ομάδες με μεγαλύτερο diversity εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα και την πλέον μακροχρόνια διατήρηση των ταλέντων τους στην εταιρία.
Η προώθηση της ισότητας στον χώρο εργασίας, ειδικά στις εταιρίες τεχνολογίας, είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και καινοτόμου κοινωνίας. Με την υποστήριξη και τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της τεχνολογικής βιομηχανίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου η ικανότητα και οι δυνατότητες αναγνωρίζονται και εκτιμώνται ανεξαρτήτως φύλου.