Όσοι δραστηριοποιούνται και μετέχουν εν γένει στο ψηφιακό οικοσύστημα, διαπιστώνουν τη δυσκολία δημιουργίας και διατήρησης στον τομέα της ΑΠ μιας ομάδας, ικανής όχι μόνο ν’ ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις , αλλά και να διευρύνει τις δεξιότητές της ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις διαχειρίζεται ικανοποιητικά. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, στη χώρα μας ωστόσο δραστηριοποιείται ικανοποιητικός αριθμός ταλαντούχων επαγγελματιών.

Μια σειρά παραγόντων, όπως η σύγχρονη μάστιγα της ευκολίας και του διεκπεραιωτικού τρόπου εργασίας και η προσπάθεια των επαγγελματιών για ταχεία ανέλιξη στη βαθμίδα της επιχειρηματικής ιεραρχίας, στους οποίους πρέπει να συνυπολογιστεί και η αλλαγή εργασιακού χώρου, δημιουργούν την αίσθηση ότι υπάρχει μεγαλύτερη έλλειψη ικανών επαγγελματιών από την πραγματικά υφιστάμενη. Ταυτόχρονα, λάθη του παρελθόντος όπως α) επιλογή στελεχών σε θέσεις ευθύνης τα οποία δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα, β) αναπαραγωγή πανομοιότυπων προτάσεων βελτίωσης, ανεξαρτήτως του περιβάλλοντος λειτουργίας και της κουλτούρας του εκάστοτε Οργανισμού, και γ) έμφαση στην τεχνολογία και όχι στην ολοκληρωμένη κάλυψη των απαιτήσεων ασφάλειας, συμβάλλουν στη μεγέθυνση του προβλήματος.

Οι επιπτώσεις της πραγματικής αυτής έλλειψης στελεχών μπορούν πάντως να ελαχιστοποιηθούν μέσω της εξειδίκευσης και της εφαρμοσμένης εμπειρίας, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ολοκληρωμένη, γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση των διεργασιών στις οποίες συμμετέχουν οι επαγγελματίες της ΑΠ. Είναι επιτακτική η ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα γενιά επαγγελματιών, η οποία θα δρα απαλλαγμένη από στερεότυπα και εγωιστικές συμπεριφορές και θα επιδιώξει την ένταξη της ΑΠ στις παραγωγικές διεργασίες του Οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό, θα καταστεί σταδιακά εφικτός ο περιορισμός της έλλειψης εξειδικευμένων επαγγελματιών. Προς τον σκοπό αυτόν, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία μιας νοοτροπίας και ενός τρόπου εργασίας για τους επαγγελματίες της ΑΠ που θα τους εφοδιάσει όχι μόνο με την κατάλληλη γνώση, αλλά και με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τρόπο σκέψης, ώστε να αποκτήσουν τον πραγματικό ρόλο που τους αναλογεί εντός του εκάστοτε Οργανισμού.