Η EMC αλλάζει τον τρόπο συνεργασίας με τους resellers των προϊόντων της, με στόχο την αύξηση του μεριδίου της στο εισαγωγικό κομμάτι της αγοράς EMEA (δηλ. τις πωλήσεις προϊόντων αξίας μεταξύ 5.000 και 25.000 δολ.), παρέχοντας στους resellers μεγαλύτερη αυτονομία στο χαμηλότερο κομμάτι της αγοράς, και παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν από ενδεχόμενη αύξηση των πωλήσεων.

Για να απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής οικονομικής προσφοράς, η EMC επιτρέπει πλέον στους συνεργάτες της να υποβάλλουν αμέσως την πρόταση τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η προέγκριση από πλευράς της εταιρείας. Η αλλαγή αυτή είναι επωφελής τόσο για τους διανομείς (μπορούν να κλείνουν συμφωνίες διατηρώντας ένα σταθερό περιθώριο κέρδους), όσο και για την EMC (επωφελείται από την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας). Tο VNX5100, από την οικογένεια storage VNXe της EMC, και τα εισαγωγικά προϊόντα backup και recovery (DD160 και DD620 αντίστοιχα) περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα κινήτρων. H EMC προχωρά στην ενίσχυση της κατηγορίας με δύο νέα προϊόντα, το DD2200 (για εφαρμογές backup & archive) και VNXe3200 (για εφαρμογές storage), που συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα rebate.