Οι οργανισμοί δημιουργούν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν όλο και περισσότερες πηγές και μορφές πληροφοριών.

Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανάγκη να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μέσα σε μία εταιρεία, οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας της θέσης του Chief Data Officer (CDO). Σύμφωνα με την Gartner, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι από 100 CDOs σε μεγάλους οργανισμούς, αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στο 2012. Επίσης, η έρευνα κατέδειξε ότι το 65% των CDOs εργάζονται στις Η.Π.Α., ενώ το 20% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλοι CDOs σε αρκετές ακόμη χώρες.

Επιπλέον, περισσότεροι του 25% αυτών είναι γυναίκες, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό των CIOs (13%). Η θέση του CDO συναντάται κυρίως σε έντονα ρυθμιζόμενες βιομηχανίες, όπως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και οι κυβερνητικές υπηρεσίες. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι CIOs πρέπει να αντιμετωπίζουν τους CDOs ως ισότιμους συνεργάτες που μπορούν να διαχειριστούν τα δεδομένα και έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να το κάνουν, κάτι που επιτρέπει στους CIOs να επικεντρωθούν στα δικά τους καθήκοντα. Η θέση του CDO εμφανίζεται πιο γρήγορα σε κάποιες βιομηχανίες παρά σε άλλες. Ο τραπεζικός, ο κυβερνητικός και ασφαλιστικός κλάδος είναι οι τρεις πρώτοι που υιοθέτησαν το ρόλο του CDO. Ωστόσο, πλέον βλέπουμε και άλλες βιομηχανίες να ακολουθούν, όπως αυτή της διαφήμισης.