Η ΧΑΝΘ υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την ένωση εταιρειών «Αναπτυξιακή ΕΠΕ-Dotsoft» για το έργο «Δράσεις προβολής, επικοινωνίας, τεχνογνωσίας, πληροφορικής και εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας για το έργο PROMO YMC(H)A (Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization)».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, με επικεφαλής εταίρο τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ) και εταίρους το Τμήμα Δημόσιας Υγείας, Υγειονομικής Περίθαλψης και Σπορ, του South-West University “Neofit Rilski”, το Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου και το Δήμο Razlog.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα είναι: η ανάπτυξη ιστότοπου του έργου με δράσεις προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ανάπτυξη εφαρμογής κινητού, η ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών που θα χρησιμοποιούν συσκευές ανίχνευσης κίνησης, ο σχεδιασμός εργαλείου πλατφόρμας εκμάθησης e-learning και η ψηφιοποίηση της αθλητικής κληρονομιάς.