Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «Space Hellas - SingularLogic» την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «Space Hellas – SingularLogic» την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το έργο αφορά την προμήθεια desktop PCs και notebooks, βιντεοπροβολέων, εκτυπωτών, web cameras, ασύρματων σημείων πρόσβασης, servers, switches, διαδραστικών συστημάτων, UPS και σετ ρομποτικής. H κατακύρωση του έργου έγινε στα 3,949 εκατ, ευρώ.