Η ένωση εταιρειών «Vodafone AEET - Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ & Δυναμική Πληροφορική Μ.ΕΠΕ» και ΟΤΕ κατέθεσαν προσφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενέργησε το Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα «Παροχή υπηρεσιών Διασυνδέσεων και Τηλεφωνίας και Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου».

Στόχος του έργου, είναι η παροχή υπηρεσιών δικτυακών διασυνδέσεων και τηλεφωνίας, για τη λειτουργία των δικτυακών και τηλεφωνικών υποδομών του Ελληνικού Κτηματολογίου. Παράλληλα, στο έργο συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού καθώς και υπηρεσίες DNS Hosting, εκπαίδευση των στελεχών και υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, σε όλη την Ελλάδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 9,077 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).