Η ένωση εταιρειών «Vodafone-Cosmos Business Systems» και ο ΟΤΕ κατέθεσαν προσφορές στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκήρυξε το Ελληνικό Κτηματολόγιο και αφορά την «Παροχή υπηρεσιών Διασυνδέσεων και Τηλεφωνίας και Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 9.076.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η παροχή υπηρεσιών δικτυακών διασυνδέσεων και τηλεφωνίας, για τη λειτουργία των δικτυακών και τηλεφωνικών υποδομών, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δικτυακών υποδομών και υπηρεσίες DNS Hosting του οργανισμού σε όλη την Ελλάδα.