Η Πληροφορική στις μέρες μας έχει ενηλικιωθεί, αποδεικνύοντας συνεχώς τη σημαντικότητά της στη λειτουργία ενός οργανισμού. Μια σημαντικότητα που μπορούν να την καταλάβουν καλύτερα από όλους οι tech savvy CEOs.

Η τεχνολογία συνεχίζει να προχωρά με γοργά βήματα και οι πελάτες απαιτούν συνεχώς υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας. Παράλληλα, η χώρα μας συνεχίζει να προσπαθεί να βρει τα βήματά της σε ένα περιβάλλον κρίσης και αυξανόμενης ανεργίας. Αν και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να βρει κανείς εύκολα εξειδικευμένους επαγγελματίες Πληροφορικής, το γεγονός ότι πολλά ικανά στελέχη έχουν αναζητήσει και βρει εργασία εκτός των συνόρων της πατρίδας μας, δυσκολεύοντας τη στελέχωση των Διευθύνσεων Πληροφορικής. Στον κλάδο μας, η ανάγκη προσφοράς λύσεων τεχνολογίας (πολλές φορές custom based), καθώς και το information security παραμένουν σε υψηλή προτεραιότητα.

Τα πολύτιμα δεδομένα
Όπως έχει «χιλιο-γραφεί» σε σχετικές μελέτες τα δεδομένα αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο κάθε οργανισμού. Με την υιοθέτηση όλο και περισσότερων λύσεων private cloud, αλλά και τη χρήση private computing devices στην καθημερινότητα των εργαζομένων αυξάνονται τα επίπεδα προστασίας δεδομένων που πρέπει να παρέχει ο κάθε οργανισμός. Η σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να επενδύει στην πρόσβαση των εφαρμογών εξ αποστάσεως, όπως και αν λέγεται αυτό (mobile on the go, work from home, self service applications ή self service systems).

Στο πλαίσιο αύξησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον οργανισμό, το σημαντικότερο έργο που υλοποιούμε σχετίζεται με την αναβάθμιση του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας σε μια tapeless enterprise backup λύση, προσφέροντας λειτουργίες data deduplication, multi-site replication, massive scalability και εξελιγμένου τύπου incremental backups. Βασικός σκοπός μας είναι να επιτύχουμε την αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας λήψης αντιγράφων, τη μείωση του Recovery Time Objective (RTO), καθώς και τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Με λύσεις τέτοιου τύπου προκύπτουν οφέλη μείωσης του κόστος διαχείρισης και εύκολης εφαρμογής πολιτικών ασφαλείας, ήτοι άμεσα αποτελέσματα από την πρώτη ημέρα λειτουργίας για τον οργανισμό.

Το ΙΤ έχει το λόγο
Στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης που ζούμε είναι επιβεβλημένη η ενεργή συμμετοχή της Διεύθυνσης Πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας. Δύο είναι τα βασικά συστατικά της επιτυχίας: Η άμεση και η καθημερινή (αν χρειαστεί) επικοινωνία και η ύπαρξη tech savvy CEOs αποτελούν τα κλειδιά της επιτυχίας. Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει έμπρακτα από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της τον κομβικό ρόλο της Διεύθυνσης Πληροφορικής στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια σε εξοπλισμό, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Η Διεύθυνση Πληροφορικής βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας μέρος σε τακτικές συναντήσεις, παρουσιάζοντας έργα που υλοποιούνται και business cases ως υποστηρικτικό υλικό για λήψη αποφάσεων.

Η εταιρεία πέτυχε να συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τον μεγαλύτερο πάροχο payroll outsourcing στον κόσμο. Η ανταπόκρισή μας στις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις του συγκεκριμένου παρόχου σε πολλαπλά επίπεδα (ξεκινώντας από την φυσική ασφάλεια και φτάνοντας ως την αυτοματοποιημένη διασύνδεση ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων) ήταν ένα έργο στο οποίο η εμπλοκή της Διεύθυνσης Πληροφορικής ήταν κρίσιμη. Τα κολακευτικά σχόλια που αποσπάσαμε για τις υποδομές, τις τεχνολογικές λύσεις και την ταχύτητα ολοκλήρωσης υλοποίησης του έργου, ελαχιστοποίησαν τον χρόνο που απαιτήθηκε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συνεργασία, η οποία έχει, ήδη, αποφέρει αποτελέσματα, μεγαλώνοντας την πελατειακή μας βάση με πολυεθνικές εταιρείες που έχουν παρουσία στην Ελλάδα.