Σύμφωνα με το Outsourcing Institute, περισσότερο από το 30% των εταιρειών που χρησιμοποιούν outsource λύσεις για διάφορες επιχειρηματικές τους δράσεις, ψάχνουν ενεργά για επιπλέον ευκαιρίες outsourcing σε άλλες περιοχές των οργανισμών τους. Μια από αυτές τις περιοχές είναι το τμήμα IT.

Βάσει της έρευνας Outsourcing Statistics 2017/2018 για το Computer Economics, το ποσοστό του συνολικού IT budget που καταναλώθηκε για outsourcing ανέβηκε από 10,6% το 2016 σε 11,9% το 2017. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη αύξηση, καθώς τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια το ποσοστό κυμαινόταν μεταξύ 10,2 και 10,6%.

Ποιες όμως είναι οι βασικές τάσεις στο χώρο του IT outsourcing που παρατηρήθηκαν το 2018 και πως αυτές μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο στην διαχείριση και ανάπτυξη των εταιρειών;.

Οι συνεργασίες θα γίνουν πιο κρίσιμες
Οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν ανάγκη από τεχνική εξειδίκευση που είναι δύσκολο να βρεθεί και να συντηρηθεί (λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων, υψηλού κόστους κλπ.). Χρειάζονται συνεργάτες που όχι μόνο να καταλαβαίνουν τις ανάγκες τους, αλλά και να μπορούν να προβλέπουν τι μπορεί να χρειαστεί για να λυθούν τα προβλήματα και να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Εκεί προκύπτει η ανάγκη για μη παραδοσιακούς παρόχους outsource. Αυτούς που επενδύουν στον πελάτη χτίζοντας συνεργατικά μια ομάδα που δρα ως ένα και εργάζεται ενιαία για να επιτύχει τον κοινό στόχο.

Αυτό προϋποθέτει αφοσιωμένες ομάδες με προσήλωση στην κοινή επιτυχία. Η τεχνογνωσία είναι προαπαιτούμενη. Η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη επίσης είναι πλέον μέρος της νέας πραγματικότητας στο outsourcing.

Η ανάπτυξη των ανερχόμενων τεχνολογιών θα αυξηθεί
Τεχνολογικές τάσεις όπως το IoT και το Bitcoin/Blockchain επεκτείνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να εξελίσσονται και να ανταγωνίζονται σε αυτούς τους χώρους των τεχνολογιών αιχμής, η ανάγκη για developers με τις κατάλληλες εξειδικεύσεις συνεχίζει να αυξάνεται. Οι επιχειρήσεις θα ψάξουν για παρόχους outsource υπηρεσιών ώστε να βρουν επεκτάσιμες λύσεις για να χτίσουν ομάδες από developers με δυσεύρετα skills. Επιπροσθέτως στο IoT και στο Blockchain η ανάγκη για τεχνικές δεξιότητες σε cloud deployment και big data θα συνεχίζει να μεγαλώνει με αυξανόμενο ρυθμό.

Οι επιχειρήσεις θα εστιάσουν περισσότερο στην αξία και λιγότερο στο κόστος
Ιστορικά το κόστος ήταν ένας μεγάλος παράγοντας πίσω από το IT outsourcing. Παρόλο που ακόμα παραμένει ως ένα στοιχείο κλειδί, οι πελάτες επικεντρώνονται περισσότερο στην αξία της υπηρεσίας που παρέχεται. Η αγορά θα δει μια αύξηση της εστίασης σε περιοχές όπως παραγωγικότητα, ποιότητα και ασφάλεια. Σήμερα οι πελάτες είναι πολύ ενημερωμένοι και πλήρως συνειδητοποιημένοι όσον αφορά τις αποτυχίες που σχετίζονται με το outsourcing. Αυτό σε συνδυασμό με την ανάγκη προσφοράς IT λύσεων εγκαίρως, θα οδηγήσει στην αύξηση της προσφοράς περισσότερης αξίας στους πελάτες, με διαφάνεια. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο πελάτης θα πληρώνει περισσότερα για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε υψηλής ποιότητας παρόχους. Θα υπάρξει μια θεμελιώδης αλλαγή στην εστίαση από το «κόστος της υπηρεσίας» στην «αξία της υπηρεσίας».

Η έλλειψη IT δεξιοτήτων θα αυξηθεί
Μια τάση που ξεκίνησε το 2016 και συνεχίστηκε τον προηγούμενο χρόνο, είναι η συνεχώς αυξανόμενη δυσκολία στην πρόσληψη εξειδικευμένων υπαλλήλων IT. Το 2018 αυτή η τάση παραμένει, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο εξαρτημένες από την τεχνολογία ή ενδυναμώνονται χάρη στην τεχνολογία, οπότε χρειάζονται έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων από το χώρο του IT με τα κατάλληλα προσόντα.

Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της τάσης είναι πως θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις να ασπαστούν το outsourcing επιπρόσθετων ΙΤ διαδικασιών, που προηγουμένως πραγματοποιούνταν από εσωτερικό προσωπικό.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή ζήτηση σε δεξιότητες όπως το mobile, το open source και το software development από τους outsourcers.

Μείωση του κόστους λειτουργίας
Κάνοντας outsource την υποστήριξη του IT τμήματος αποφεύγονται τα κόστη της πρόσληψης υπαλλήλων. Η διαχείριση, εκπαίδευση, ασφάλιση, σύνταξη τους δεν αποτελεί πλέον εσωτερική αρμοδιότητα, γεγονός που εξοικονομεί πολλούς πόρους και χρόνο. Ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις, το outsourcing είναι η κατάλληλη λύση. Δεν θα ξοδευτούν χρόνος και χρήμα στην εύρεση του σωστού υπαλλήλου, απλώς πρέπει να γίνει έρευνα για τον κατάλληλο πάροχο IT support και να κλειστεί η ανάλογη συμφωνία.


Εστιασμένοι πόροι και δεξιότητες
Επειδή το outsourced IT support είναι από τη φύση του στοχευμένο και εστιασμένο σε συγκεκριμένες διεργασίες, μπορεί να βελτιώσει την εστίαση της εταιρίας, μειώνοντας την γκάμα δεξιοτήτων που χρειάζεται. Αυτό σημαίνει πως οι εργαζόμενοι θα μπορούν να είναι περισσότερο εξειδικευμένοι στο ρόλο τους και συνεπώς να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα αφού δεν θα χρειάζεται να υπηρετούν παράλληλα πολλαπλούς ρόλους. Η απελευθέρωση πόρων και χρόνου μπορεί να επενδυθεί σε περιοχές της επιχείρησης που αποβλέπουν στην άμεση βελτίωση του τελικού προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό
Οι πάροχοι IT support έχουν ομάδα που περιλαμβάνει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, αφού αυτός είναι και ο βασικός τους στόχος. Έτσι μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για την επιχείρηση και να είναι παρόν σε κάθε ανάγκη. Οι πάροχοι έχουν πολύ περισσότερους πόρους στη διάθεση τους, πράγμα που σημαίνει πως θα είναι αρμόδιοι να παρέχουν υποστήριξη σε πολλά διαφορετικά θέματα IT.

Νέες τεχνολογίες
Οι πάροχοι είναι προσαρμοσμένοι στο ρόλο τους και πάντα θα έχουν τις τελευταίες τεχνολογίες και μεθοδολογίες για να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Στη σύγχρονη εποχή το software και το hardware αναβαθμίζονται τόσο συχνά, που είναι ανέφικτο για τις περισσότερες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς, γεγονός που κάνει το outsource να φαίνεται ακόμα πιο ευεργετικό. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα τα οποία θα καταναλωνόταν στο τμήμα IT και επιτρέπει επενδύσεις σε άλλα τμήματα με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας της επιχείρησης.

Περισσότερες επιλογές και ευελιξία
Οι περισσότερες ομάδες εξυπηρέτησης πελατών δουλεύουν συγκεκριμένες ώρες, γεγονός που προκαλεί προβλήματα στους πελάτες που έχουν θέματα προς επίλυση εκτός του ωραρίου εργασίας. Όμως οι πάροχοι outsourced λύσεων έχουν και επιλογή 24/7 εξυπηρέτησης, που είναι ιδανική για την ικανοποίηση των πελατών και για βελτίωση της βαθμολογίας της επιχείρησης. Πέρα από την εξυπηρέτηση εκτός ωραρίου, οι πάροχοι λύσεων IT έχουν στη διάθεση τους πολλούς πόρους από άποψη προσωπικού και δυνατοτήτων, οπότε είναι ικανοί να προσαρμόζονται στην εξέλιξη της επιχείρησης.

Αλλαγή παρόχων αντί για αντιμετώπιση του προβλήματος στη ρίζα του
Οι διευθυντές πληροφορικής κατανοούν την σημασία της ευελιξίας στην ψηφιακή εποχή, οπότε τείνουν να προτιμούν συμβόλαια μικρότερης διάρκειας για outsourcing -συχνά και με πολλαπλούς παρόχους- για να διατηρήσουν κάποιο βαθμό ελέγχου. Όμως μερικοί outsourcing πελάτες είναι τόσο προσηλωμένοι στις εναλλαγές παρόχων, που ξεχνάνε το ρόλο που παίζουν οι οργανισμοί τους στην σχέση αυτή. «Αφιερώνουν πολύ χρόνο προσπαθώντας να αλλάξουν παρόχους που δεν εστιάζουν στα βασικά θέματα. Γεγονός που θα αποτελέσει πρόβλημα για οποιοδήποτε πάροχο » λέει ο Randy Wiele, managing director στην KPMG’s Shared Services and Outsourcing Advisory . Οι αγοραστές υπηρεσιών IT θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να κατανοήσουν πλήρως το ρόλο τους σε μια επιτυχημένη επιχειρηματική σχέση αντί να ρίχνουν την ευθύνη στον πάροχο των υπηρεσιών.

Εστίαση στις λύσεις έναντι των προβλημάτων
«Το πιο συχνό λάθος είναι μια εστίαση αποκλειστικά στην τεχνολογία, πράγμα που είναι ιδιαίτερα εύκολο δεδομένου του digital hype που υπάρχει αυτές τις μέρες» λέει ο Ollie O’Donoghue, research director στην εταιρία έρευνας στο outsourcing και συμβουλευτικής HfS Research. «Η αγορά του καινούργιου, φανταχτερού παιχνιδιού σπάνια φέρνει αποτελέσματα». Οι CIO χρειάζεται να επενδύσουν χρόνο στον προσδιορισμό των επιχειρηματικών προβλημάτων που προσπαθούν να λύσουν ή των αποτελεσμάτων που θέλουν να πετύχουν πριν υπογράψουν κάποια συμφωνία με υπηρεσίες IT. Αυτό προϋποθέτει διάλογο με τους συνεργάτες και τους χρήστες. «Το να μαζέψετε μια ευρεία γκάμα stakeholders από όλη την επιχείρηση θα δημιουργήσει μια φρέσκια οπτική και θα επαναπροσδιορίσει τις προκλήσεις ή θα ρίξει φως σε περιοχές ενασχόλησης της επιχείρησης που πριν βρίσκονταν στο σκοτάδι.» λέει ο O’Donoghue.


Συμβόλαιο για καινοτομία
Οι εταιρίες δίνουν μάχη για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην δυναμική ψηφιακή εποχή, οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό να ζητάνε από τους παρόχους IT υπηρεσιών στήριξη σε αυτό το στίβο. Το μόνο πρόβλημα είναι πως είναι σχεδόν αδύνατο να γραφτεί ένα RFP για καινοτομία. «Οι πελάτες παραπονιούνται πως δεν εκλαμβάνουν δημιουργικότητα και καινοτομία από τους παρόχους των υπηρεσιών. Ωστόσο επίσης θέλουν να συνάψουν τις συμφωνίες σε ύφος παραδοσιακού RFP με σφιχτούς κανόνες και καθόλου ευελιξία.» λέει ο Jimit Arora, συνεργάτης της IT services στην Everest Group. «Σύμφωνα με την εμπειρία μας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν πρόκειται για τους παρόχους υπηρεσιών, αλλά για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που αποτελούν πραγματική τροχοπέδη στην επίτευξη της καινοτομίας». Οι πελάτες που θέλουν κάτι διαφορετικό, πρέπει να χτίσουν ένα περιβάλλον και μια κουλτούρα που να το ενθαρρύνει αυτό, λέει ο Steve Hall, president, EMEA, and partner, digital solutions της τεχνολογικής και ερευνητικής συμβουλευτικής εταιρίας Information Services Group (ISG). «Δημιουργήστε innovation forums. Επιδιώξτε την εμπλοκή των stakeholders της επιχείρησης. Επιδιώξτε την εμπλοκή της ομάδας παρόχων και σεβαστείτε τις ιδέες τους» λέει ο Hall. «Η καινοτομία έρχεται από την ικανότητα δημιουργίας των συνθηκών για καινοτομία. Μπορεί να μην μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις ιδέες, αλλά αν δεν πραγματοποιήσετε ούτε μια, είναι σίγουρο πως θα καταπιέσετε τη δημιουργική τάση και των παρόχων και των πελατών».

Μη βασιστείτε σε ένα outsourcing template
Οι διευθυντές του IT δεν θα πρέπει να βασιστούν στην προσέγγιση που ακολούθησε ένας άλλος οργανισμός. «Αντιθέτως πρέπει να εξασφαλίσουν πως θα αφιερωθεί προσεκτική μελέτη των αναγκών του οργανισμού τους και θα αντιμετωπιστεί με κριτική σκέψη η εφαρμογή και η στόχευση των outsource προγραμμάτων, ώστε να προσθέτουν αξία στην κάθε ξεχωριστή περίπτωση» λέει ο Marc Tanowitz, managing director για την εταιρεία business transformation και outsourcing της συμβουλευτικής Pace Harmon. «Οι καλύτερες πρακτικές outsourcing προϋποθέτουν καθορισμό του κατάλληλου πεδίου εφαρμογής, του οικονομικού πλαισίου, του προφίλ ρίσκου της επιχείρησης σας, καθώς και τους στόχους και την κουλτούρα της»

Παίζοντας σκληρό παιχνίδι με τους όρους και τις προϋποθέσεις
Η επιμονή σε πολύ αυστηρούς όρους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το outsourcing, μπορεί να επηρεάσει το business model του παρόχου, γεγονός που μπορεί να αποδειχτεί επιζήμιο για τον πελάτη. «Κάποιοι όροι ενός συμβολαίου έχουν άμεση επίδραση στην τιμή» λέει ο Abhishek Sharma, vice president of pricing assurance στην συμβουλευτική outsourcing Everest Group. «Κατά τη σύναψη των συμβάσεων, ο στόχος των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι η εξασφάλιση της σύμπλευσης με τις απαιτήσεις του οργανισμού και όχι να βρεθεί ο πάροχος στην πιο δεσμευτική κατάσταση».

Υποτιμώντας τον ανθρώπινο παράγοντα
Πολλοί από τους διευθυντές IT γενικά αποτυγχάνουν να εισάγουν ομαλά τη σημαντική αλλαγή που απαιτείται για τη μετάβαση σε ένα outsourced περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα τείνουν να συναντούν σημαντικά εμπόδια στην επιτυχία των αποτελεσμάτων που επιθυμούν. Συχνά, πιστεύουν πως ο οργανισμός τους μπορεί να διαχειριστεί το νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μέχρι που αιφνιδίως γίνεται φανερό το αντίθετο.

«Μην θεωρείτε πως το προσωπικό που έχετε είναι και η σωστή ομάδα για να διαχειριστεί τις υπηρεσίες» λέει ο Hall από την ISG. «Υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαπροσωπικές δεξιότητες που χρειάζονται για να δουλέψεις με ένα εξωτερικό συνεργάτη, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να τις μάθουν, κάποιοι δεν θα τις μάθουν ποτέ. Ένα δύσκολο μέλος στην ομάδα μπορεί να χαλάσει την δουλειά πολλών φιλότιμων ανθρώπων». Οι CIO θα πρέπει «ενεργά και ειλικρινά να ακούσουν και να συζητήσουν τους προβληματισμούς και τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων stakeholder» λέει ο Anshul Varma, managing director στην KPMG. Εξασφαλίστε μια ασφαλή μεταβατική διαδικασία για υπαλλήλους κλειδιά, αναπτύσσοντας προγράμματα μετεκπαίδευσης, ενώ βασικό είναι να έρθουν και καινούργια ταλέντα όπου χρειάζεται.

Ελλιπής στόχευση στην μετάβαση
Το βήμα από την ιδιόκτητη τεχνολογική υποδομή στον πάροχο υπηρεσιών, είναι ένα κομβικό σημείο στην ενασχόληση σας με το outsourcing και χρειάζεται σημαντική οργάνωση και επίβλεψη. Οι εταιρίες που παραβλέπουν την στρατηγική μετάβασης είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις ή μειωμένα οφέλη, μειωμένη εμπιστοσύνη και υποστήριξη των stakeholders και αναταραχή στην επιχείρηση λέει ο Varma. «Οι πελάτες και οι πάροχοι του outsourcing θα πρέπει να ξεκινήσουν την σχέση τους με μια ξεκάθαρη και προσυμφωνημένη κατανόηση του βασικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών, των συστημάτων, των διαβαθμίσεων στις υπηρεσίες, των συμβολαίων και των προσδοκιών» προτείνει ο Varma.

Οι CIO θα πρέπει να βλέπουν μπροστά και να προετοιμάζονται εκ των προτέρων για τις μελλοντικές ανάγκες, όπως η τεχνολογία που θα πρέπει να χτιστεί ή να αποκτηθεί ή καινούργια στελέχη που θα πρέπει να προσληφθούν. Κυρίως θα πρέπει να χτιστεί μια δυνατή ομάδα μετάβασης ή ένα πρόγραμμα διαχείρισης ικανό να αντιμετωπίσει τους κραδασμούς. Το κλειδί είναι «να είστε δημιουργικοί» λέει ο Varma «και να μην δεσμεύεστε πολύ εύκολα από τους περιορισμούς».

Ανεπαρκής επένδυση στη διακυβέρνηση
Ένα ισχυρό μοντέλο διακυβέρνησης και ένα κανονιστικό πλαίσιο – που περιλαμβάνει την ομάδα διαχείρισης της υπηρεσίας, τους stakeholders της επιχείρησης και τα στελέχη – είναι απαραίτητα. «Χωρίς αυτό, συχνά συμβαίνουν παρεξηγήσεις σχετικά με το ποιος παίρνει τις αποφάσεις και με ποια κριτήρια, καθώς και ποιοι είναι οι εκπρόσωποι από τους δύο οργανισμούς» λέει ο Hall. «Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία εντάσεων, την υποβάθμιση της υπηρεσίας, ανικανοποίητες επιθυμίες και επαυξημένα κόστη» τονίζει ο Varma από την KPMG.