Η Epsilon Net ανακοίνωσε ότι με βάση την από 15-07-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε η σύσταση της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 51%, με την επωνυμία Epsilon Support Center ΑΕ.

Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη έργων λογισμικού που παράγει η Epsilon Net. Η εταιρεία εκτιμά ότι με την ίδρυση της νέας θυγατρικής τίθενται οι βάσεις για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Πληροφορικής.