Η Ergologic ανακοινώνει την συνεργασία της με την Innovis Pharma, μια κορυφαία ελληνική φαρμακευτική εταιρεία, που παρέχει καινοτόμες λύσεις υψηλής ποιότητας στη φαρμακευτική αγορά.

Οι πολλαπλές και σύνθετες ανάγκες ενός ταχύτατα αναπτυσσομένου οργανισμού, όπως είναι η Innovis Pharma, οδήγησαν την τελευταία στην επιλογή του Ergoflow της Ergologic για την ορθή διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών της.
Το Ergoflow, βασισμένο σε ανοιχτά πρότυπα επικοινωνίας, εξασφάλισε με επιτυχία τη διασύνδεση με δύο εξωτερικές εφαρμογές, τόσο με το επιχειρησιακό σύστημα (ERP) SAP του οργανισμού, όπως και με το κάθετο σύστημα CRM ιατρικής ενημέρωσης που διαθέτει.

Μέσω web services, το Ergoflow διαβάζει αυτόματα πλήθος διαδικασιών – όπως Εξοδολόγια, Εντολές Αγοράς, Ειδικές φόρμες προϊόντων ΕΟΦ – και στη συνέχεια ακολουθεί όλα τα βήματα εγκρίσεων  εύκολα και γρήγορα. Με τη βοήθεια του Ergoflow, οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να παρακολουθούν μέσω πολλαπλών καναλιών (όπως email, mobile phone, tablet και iPad) τις επιχειρηματικές διαδικασίες του οργανισμού από το στάδιο εκκίνησης έως και την ολοκλήρωσή τους.