Η ESET ανακοίνωσε ότι συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στο «App Defense Alliance» για την προστασία του Google Play Store.

Η ESET θα προσφέρει τις δυνατότητες ανίχνευσης και βελτιωμένη τεχνολογία ασφάλειας στο οικοσύστημα Android, ενώ, παράλληλα, θα αναλάβει τη διεξαγωγή ερευνών ώστε για να γίνει ασφαλέστερο το Google Play Store. Η ESET αποτελεί ένα από τα πρώτα μέλη της συμμαχίας, με ενεργό ρόλο από τις 6 Νοεμβρίου 2019.

Αυτή η συμμαχία έρχεται να συμπληρώσει τις υπάρχουσες συνέργειες της ESET με την Google, όπως τη συνεργασία με την Chronicle, που αποτελεί μέρος του Google Cloud, και την ενσωμάτωση της μηχανής ESET στο Google Chrome Cleanup, ένα εργαλείο ασφάλειας που ειδοποιεί τους χρήστες του Google Chrome για πιθανές απειλές.