Η Eunice Trading, εταιρεία προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, μέλος του Ομίλου “Eunice Energy Group” (ΕΕG), επέλεξε το Energy Dynamics Accelerator της Data Communication για την ολοκληρωμένη διαχείριση των πωλήσεων και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τους πελάτες της.

Η λύση εφαρμόστηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και αυτοματοποίησης όλου του κύκλου πωλήσεων και διαχείρισης προμηθειών. Με την υλοποίηση του έργου από την Data Communication, στρατηγικό συνεργάτη της Microsoft, διασφαλίστηκε η πλήρης διαχείριση της επικοινωνίας της Eunice Trading με τους πελάτες της, η μεγιστοποίηση της εμπειρίας εξυπηρέτησης από την πρώτη επαφή μέχρι τη σύναψη του τελικού συμβολαίου παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η περαιτέρω επιτάχυνση των λειτουργιών της εταιρείας.

Η λύση Energy Dynamics Accelerator βασίζεται και αξιοποιεί την πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 (CRM), ενώ διασυνδέεται και με άλλα συστήματα/υποστηρικτικές εφαρμογές της Eunice Trading. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σφαιρική και ολοκληρωμένη απεικόνιση της συνολικής δραστηριότητας των πελατών της επιχείρησης, καθώς και η διασύνδεση με συστήματα τρίτων (Θαλής), αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

Συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει την ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής που υποστηρίζει το σύνολο των ενεργειών ένταξης των πελατών στο δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας (διαχείριση κύκλου πωλήσεων, intranet, internal accounting), καθώς και την υλοποίηση λύσης εξυπηρέτησης πελατών μέσω ενός εξελιγμένου κέντρου επικοινωνίας και βελτιστοποίησης της διαχείρισης παραπόνων. Με την αξιοποίηση της ολοκληρωμένης λύσης, η Eunice Trading είναι πλέον σε θέση να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες της με πλήρη αυτοματοποίηση του κύκλου πωλήσεων, επιφέροντας μείωση του λειτουργικού κόστους, ενώ, παράλληλα, οι προσωποποιημένες διαδικασίες εξυπηρέτησης θα συμβάλουν σημαντικά στην καλύτερη εμπειρία του πελάτη.