Για το νέο της πρόγραμμα #EuropaCares

Η νέα Γενική Δ/νση της εταιρείας έδωσε το έναυσμα για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ΕΚΕ, με τίτλο #EuropaCares. Πρόκειται για ένα σχέδιο που παραμετροποίησε και οριοθέτησε δράσεις και στόχους διαρκούς κοινωνικής δράσης, ενταγμένης πλέον σε ένα μακρόπνοο σχέδιο, ανταποδοτικότητας και κοινωνικής προσφοράς. Σήμερα, η Europa λανσάρει το νέο της λογότυπο, ειδικά για να συνοδεύει τις δράσεις ΕΚΕ από τούδε και στο εξής.

Πρόκειται για ένα logo που συνδυάζει τέσσερις βασικές κατευθύνσεις του #EuropaCares: τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καινοτομία και την ανάπτυξη, και την προστασία της Europa προς το κοινωνικό σύνολο. Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το νέο λογότυπο ΕΚΕ της Europa, πλαισιώνει το συνολικό πρόγραμμα #EuropaCares με τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.