Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το Λουξεμβούργο επέτρεψε στην Amazon να επωφεληθεί παράνομα από κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν τις Ευρωπαϊκές της δραστηριότητες για περίπου 10 χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η έρευνα αφορά τους ευνοϊκούς όρους που ωφέλησαν την εταιρεία σύμφωνα με φορολογική απόφαση του 2003 που περιόρισε την φορολογία της εταιρείας σε λιγότερο του 1%. Αυτό επέτρεψε στην εταιρεία να μειώσει τη φορολογία της σε επιλεγμένη βάση και αν οι κατηγορίες αποδειχθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλει από το Λουξεμβούργο να ανακτήσει τις παράνομες αυτές κρατικές επιχορηγήσει πίσω από την εταιρεία.