Η Ευρωπαϊκή Πίστη επέλεξε τη λύση SAS Data Quality για να ενισχύσει τη διαφάνεια στη διαδικασία άντλησης και μετασχηματισμού των δεδομένων και να διασφαλίσει την ποιότητα της πληροφορίας, τόσο για σκοπούς regulatory reporting, όσο και για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε με την υιοθέτηση του Business Data Network, ένα λεξικό όρων που προστίθεται πάνω στο Solvency II και παρέχει διαφάνεια στη διακίνηση της πληροφορίας και συνεχίστηκε με το Data Lineage, το οποίο αφορά στην αναγνώριση της αρχικής προέλευσης των data, τον καθαρισμό, την οργάνωση και την ενοποίηση τους με τα υπόλοιπα δεδομένα και τον μετασχηματισμό που υφίστανται και την κατάληξή τους.

Το έργο ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία των απαραίτητων reports μέσω του SAS Visual Analytics για το data profiling και τα αποτελέσματα των data quality rules, καθώς και το review των αποτελεσμάτων μέσω του Data Remediation, γεγονός που συμβάλλει στο γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο decision making.