Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας “Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite” της Forrester Consulting, ένας μέσος οργανισμός που επενδύει σε SAP SuccessFactors HCM Suite, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποκομίσει 11 εκατ. δολάρια σε συνολικά οφέλη, μέσα σε μία τριετία.

Η μελέτη, η οποία ανατέθηκε στην Forrester από τον Οργανισμό SAP SuccessFactors, ανέδειξε επίσης ότι η καθαρή παρούσα αξία (NPV) για έναν τυπικό οργανισμό που εφαρμόζει λύσεις SAP SuccessFactors θα μπορούσε ενδεχομένως να αγγίζει τα 5,8 εκατ. δολάρια από τον περιορισμό στα κόστη, απόδοση των επενδύσεων (ROI) της τάξεως του 112% και απόσβεση της επένδυσης εντός εξαμήνου. Οι πελάτες που έλαβαν μέρος στην έρευνα της Forrester δήλωσαν ότι επέλεξαν τις λύσεις SAP SuccessFactors γιατί τους επιτρέπουν να θέσουν τη στρατηγική τους σε εφαρμογή και να βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης, τις λειτουργίες, τη διαχείριση κινδύνων και την προσαρμοστικότητα της επιχείρησής τους.

«Κατά την άποψή μας, η ολοκληρωμένη μελέτη της Forrester αποδεικνύει ότι οι λύσεις SAP SuccessFactors μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο σε καλύτερη εμπειρία για τους εργαζομένους αλλά και σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους για την εταιρεία», δήλωσε ο Greg Tomb, SAP SuccessFactors President. «Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι βοηθούμε τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των εργαζομένων τους, ενώ παράλληλα προβαίνουν σε εξορθολογισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών τους και σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους».