Η Forthnet συμμετέχει στην κοινοπραξία του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου 5G Solutions (https://www.5gsolutionsproject.eu/home ) που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Horizon 2020 με προϋπολογισμό άνω των 14 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών Over The Top (OTT), με υψηλή ποιότητα περιεχομένου, αλλά και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
To 5G-Solutions αποτελεί πρωτοπόρο έργο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κλάδου ΤΠΕ, με στόχο τη δημιουργία λύσεων, αρχιτεκτονικών, τεχνολογιών και τον καθορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών λειτουργίας για τις υποδομές επικοινωνιών επόμενης γενιάς, υποστηρίζοντας την πολιτική ανάπτυξης δικτύων 5G της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο έργο συμπράττουν 26 εταίροι, κορυφαίοι εκπρόσωποι των κλάδων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας Πληροφορικής, καθώς και διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η Forthnet συμμετάσχει στο έργο έχοντας αναλάβει μεταξύ άλλων, την υλοποίηση media trials με χρήση πιλοτικών δικτύων 5G.