Η GE εγκαινίασε το Παγκόσμιο Κέντρο Λειτουργίας στο Vaci Greens, στη Βουδαπέστη.

Το πρότυπο κέντρο της GE τα εγκαίνια του οποίου τελέσθηκαν από τον Viktor Orban, Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, και τον Shane Fitzsimons, Senior Vice President of GE Global Operations, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παγκόσμιας στρατηγικής της εταιρείας για την ανάπτυξη καινοτομίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την απλούστευση των λειτουργιών της. Το κέντρο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις μονάδες της GE εντός και εκτός της Ευρώπης.

Η νέα επιχειρηματική κίνηση της εταιρείας έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς το νέο Παγκόσμιο Κέντρο Λειτουργίας θα στελεχωθεί, μεταξύ άλλων, και από ελληνικά στελέχη. Η GE αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη και στήριξή της στην Ελληνική επιχειρηματικότητα και παροτρύνει τα στελέχη να υποβάλουν αιτήσεις για να εργαστούν στο νέο Κέντρο. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μία περίοδο κομβικής σημασίας για την Ελλάδα και αποτελεί πρόκληση για τη διεθνή ανάδειξη της ελληνικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας.