Η Globo δημοσίευσε μία νέα μελέτη με τίτλο “Codeless Mobile App Platforms: Quantifying Value and Analyzing Strategy”, εξετάζοντας τα οφέλη που προσφέρει ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών όπου δεν απαιτείται η συγγραφή κώδικα (codeless environment).

Η έρευνα, που διεξήχθη από την εταιρεία ερευνών Smith’s Point Analytics, τεκμηριώνει γιατί οι πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών που δεν απαιτούν συγγραφή κώδικα αποτελούν τη λύση στα παραπάνω θέματα ωφελούν τις εταιρείες καθώς, μεταξύ άλλων, περιορίζουν το χρόνο ανάπτυξης εφαρμογών και παρέχουν ακόμα και σε όσους δεν διαθέτουν γνώσεις προγραμματισμού τα κατάλληλα «εργαλεία» για τη δημιουργία εφαρμογών σε πλήθος mobile και web λειτουργικών συστημάτων. Επίσης, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν mobile πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και να δημιουργούν εφαρμογές οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, αποφέροντας στην επιχείρηση έως και 12.450 δολ. ετησίως για κάθε εταιρικό χρήστη της εφαρμογής, ενώ μέσω της χρήσης codeless πλατφορμών ανάπτυξης, όσες εταιρείες αναπτύσσουν εφαρμογές μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους μέχρι και 4,8 εκατ. δολ. σε αξία για κάθε εφαρμογή.