Η Google, υιοθετώντας μία νέα προσέγγιση στην επιχειρησιακή ασφάλεια, «μεταφέρει» τις εταιρικές της εφαρμογές στο internet, επιλέγοντας ένα μοντέλο με το οποίο τα εταιρικά δεδομένα είναι προσβάσιμα από οπουδήποτε με τη σωστή συσκευή και τα απαραίτητα διαπιστευτήρια.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία, με την ονομασία BeyondCorp, «θεωρεί» ότι τα εσωτερικά δίκτυα ενέχουν τους ίδιους κινδύνους με το internet και χρησιμοποιώντας πιστοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις και κρυπτογράφηση, το νέο αυτό μοντέλο δίνει στους εργαζόμενους πρόσβαση σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς πόρους. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τη μετάβαση των δεδομένων της και σκοπεύει να εφαρμόσει τη διαδικασία σε ολόκληρη την εταιρεία, ενώ μέχρι τώρα περίπου το 90% των εφαρμογών έχουν μετακινηθεί. Σημειώνεται ότι εφόσον η πρόσβαση πλέον εξαρτάται αποκλειστικά από τη συσκευή και τα διαπιστευτήρια του χρήστη, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του δικτύου του, η πρόσβαση αντιμετωπίζεται το ίδιο είτε ο χρήστης βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας είτε στο σπίτι είτε σε έναν άλλο χώρο.