Η Google συγχωνεύει τα Ευρωπαϊκά περιφερειακά της τμήματα, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των αυστηρότερων κανονισμών στην περιοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η εταιρεία συγχωνεύει το τμήμα Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης με το τμήμα Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, μετά από ένα χρόνο «δυσκολιών» λόγω πολιτικών και κανονιστικών ζητημάτων, σε θέματα αντιμονοπωλιακής πολιτικής και προστασίας της ιδιωτικότητας, καταβολής φόρων, καθώς και λόγω των επιφορτισμένων σχέσεων της εταιρείας με ορισμένες Ευρωπαϊκές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων ομίλων μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών.

Η περιφερειακή έδρα της Google θα παραμείνει στο Δουβλίνο, ενώ τονίζεται ότι η αναδιοργάνωση δεν θα οδηγήσει σε μείωση θέσεων εργασίας. Επικεφαλής των πλέον συγχωνευμένων περιοχών Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής θα είναι ο Matt Brittin, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του τμήματος Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, ενώ ο Carlo d’ Asaro Biondo, μέχρι τώρα επικεφαλής Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, θα αναλάβει στρατηγικό ρόλο και θα είναι υπεύθυνος για στρατηγικές συνεργασίες στην περιοχή.