Η HP Enterprise Services ανακοίνωσε ότι επιλέχθηκε από την εταιρεία μεταφορών TNT για να την βοηθήσει να παρέχει στους πελάτες της καλύτερες συναλλαγές.

Στο πλαίσιο του εξαετούς συμβολαίου, η HP θα υποστηρίξει τις δραστηριότητες της TNT μέσω consolidating και virtualizing της IT υποδομής της και μεταφέροντας ορισμένες λειτουργίες σε περιβάλλον HP Helion Managed Virtual Private Cloud. Απλοποιώντας το επιχειρησιακό μοντέλο και παρέχοντας ευέλικτα επίπεδα υπηρεσιών, η HP θα δώσει τη δυνατότητα στην TNT να παραμείνει ανταγωνιστική στις συνεχώς εναλλασσόμενες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, η HP θα υποστηρίξει την παγκόσμια στρατηγική της TNT να βελτιώσει την απόδοσή της, μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη της μέσω ενοποίησης των IT υποδομών σε λιγότερες τοποθεσίες, μέσω virtualising των servers και μετατρέποντας τις παλαιότερες αρχιτεκτονικές και managed cloud services. Τέλος, η HP θα φέρει την εταιρεία «πιο κοντά» στο μοντέλο Infrastructure as-a-Service (IaaS) με αποτέλεσμα η TNT να αυξήσει την αποδοτικότητα και να μειώσει τις δαπάνες της.