Η εξελιγμένη λύση δικτύου κορμού 5G της Huawei απέσπασε το βραβείο «Best 5G Core Network Technology» στο 5G World Summit 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Το έξυπνο και απλουστευμένο δίκτυο πυρήνα 5G της Huawei υποστηρίζει βασικές all-cloud τεχνολογίες, όπως three layer decoupling, stateless design, cross-DC deployment, microservices & A/B test. Το δίκτυο αυτό είναι δομημένο πάνω σε κορυφαίες τεχνολογίες αιχμής όπως cloud native, connectivity+, edge computing.

Το δίκτυο κορμού 5G της Huawei είναι το πρώτο δίκτυο της βιομηχανίας που υποστηρίζει σε βάθος σύγκλιση των τεχνολογιών 2G/3G/4G/5G NSA/5G SA. Παρέχει απλοποιημένη λύση για υπηρεσίες φωνής τύπου Single Voice Core και κατανεμημένη αρχιτεκτονική CUPS.

Η αρχιτεκτονική CUPS παρέχει δυνατότητες για one-stop user plane plug and play, δυναμικό προγραμματισμό ετερογενών πόρων edge computing, ταχεία ενσωμάτωση εφαρμογών τρίτων και γενικότερα την οικοδόμηση ενός ανοικτού οικοσυστήματος, παρέχοντας τη δυνατότητα για διαφοροποιημένες υπηρεσίες σε χιλιάδες βιομηχανίες.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2019, η Huawei έχει κερδίσει 46 διεθνείς εμπορικές συμβάσεις 5G παγκοσμίως και έχει δρομολογήσει μια σειρά διακλαδικών συνεργασιών που βασίζονται στις τεχνολογίες network slicing και MEC με εφαρμογή σε έξυπνα δίκτυα, και σε υπηρεσίες VR/AR, IoV, στην τηλεχειρουργική, στις έξυπνες κατασκευές, και σε άλλους τομείς, που προωθούν την ανάπτυξη του 5G οικοσυστήματος. Η Huawei θα συνεχίσει να επιδιώκει τεχνολογικές εξελίξεις προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες με ακόμα πιο προηγμένες λύσεις.