Για επισκευή βλαβών σε smartphone

Μεταξύ άλλων, όλη η επισκευή της συσκευής που λαμβάνει χώρα σε εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα της Huawei πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Maintenance στο smartphone, έτσι ώστε οι χρήστες να μην χρειάζεται να ανησυχούν για την ασφάλεια του ιδιωτικού τους απορρήτου.

Παράλληλα, σε περίπτωση που η οθόνη του smartphone καταστραφεί, η υπηρεσία Huawei Cares επιτρέπει στον πελάτη να λάβει πλήρη υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Οι κάτοχοι των περισσότερων μοντέλων της Huawei θα λάβουν υψηλές εκπτώσεις έως και 50%.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει όχι μόνο την επισκευή της οθόνης, αλλά και την αντικατάσταση της μπαταρίας, ενώ παρέχεται μέσω των εξουσιοδοτημένων επισκευαστικών σημείων είτε μέσω της υπηρεσίας pick up and return. Οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν συντήρηση, καθαρισμό και εξυπηρέτηση (εκτός εγγύησης), ενώ η Huawei επωμίζεται το υπολειπόμενο κόστος. Η υπηρεσία Huawei Cares θα διαρκέσει έως και τις 14 Σεπτεμβρίου.