Η Human Innovation Technologies, εταιρεία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων υψηλής τεχνολογίας σε ότι αφορά στις λειτουργίες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ξεκινώντας από την έδρα της στη Ρόδο, διακρίνεται ως μια startup εταιρεία που επεκτείνει τη δραστηριότητά της πρώτα στη Γαλλική και τώρα στη Γερμανική αγορά.

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία συμμετείχε στην «Ημέρα Ευκαιριών Εργασίας» που διοργάνωσε η Γερμανική Σχολή Αθηνών και στην οποία συμμετείχαν δεκάδες εταιρείες και φορείς του κλάδου εργασίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Γερμανίας. Η εταιρεία παρουσίασε τα προϊόντα της που, μέσω της προσομοίωσης εργασιακού περιβάλλοντος σε εικονικό κόσμο, αποτελούν ολοκληρωμενη λύση για την ανάπτυξη, εκπαίδευση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.