Σύμφωνα με ανακοίνωση της IBM, η εταιρεία ποτέ δεν έδωσε δεδομένα των πελατών της στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. και σκοπεύει να αντιδράσει σε οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της εταιρείας για νομικά και ρυθμιστικά θέματα, Robert Weber, η IBM ποτέ δεν παρείχε στην NSA ή οποιαδήποτε άλλη κυβερνητική υπηρεσία πληροφορίες για τους πελάτες της στα πλαίσια των παρακολουθήσεων. Επίσης, πρόσθεσε ότι θα αντιτίθεντο σε οποιαδήποτε εντολή της κυβέρνησης για παροχή δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε άλλες χώρες και οποιαδήποτε προσπάθεια κυβερνητικής πρόσβασης σε τέτοια δεδομένα πρέπει να γίνει μόνο μέσω αναγνωρισμένων και νόμιμων πρακτικών.