Η IBM Research ανακοίνωσε ότι οι προβλέψεις σχετικά με τον καιρό που παράγει χρησιμοποιώντας τεχνολογία machine learning και άλλες τεχνολογίες cognitive computing είναι κατά μέχρι και 30% πιο ακριβείς από αυτές που γίνονται με τις συμβατικές προσεγγίσεις.

Μέρος του προγράμματος της έρευνας χρηματοδοτήθηκε, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SunShot Initiative του Υπουργείου Ενέργειας των Η.Π.Α., και τα αποτελέσματα παρουσιάζουν νέους τρόπους βελτιστοποίησης των ηλιακών πόρων καθώς ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στα ενεργειακά συστήματα της χώρας. Οι ερευνητές της IBM συνεργάζονται με ακαδημαϊκούς, κυβερνητικούς και βιομηχανικούς εταίρους για την ανάπτυξη ενός Self-learning μοντέλου πρόγνωσης του καιρού και τεχνολογίας ανανεώσιμης πρόβλεψης, γνωστό ως SMT. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί την τεχνολογία machine learning, τα big data και τα analytics για τη συνεχόμενη ανάλυση και βελτίωση των προβλέψεων που παράγει από έναν μεγάλο αριθμό μοντέλων καιρού.