Στα πλαίσια των σχεδίων επέκτασης των cloud υπηρεσιών της, ύψους 1,2 δις. δολ., η IMB ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου cloud center στο Μεξικό.

Οι νέες εγκαταστάσεις ενδυναμώνει την παρουσία της IBM Cloud στη Λατινική Αμερική, παρέχοντας «παραμονή» των δεδομένων τοπικά, καθώς και την πλατφόρμα SoftLayer, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το ιδανικό, πλήρως ενσωματωμένο και επεκτάσιμο περιβάλλον cloud computing στο Μεξικό. Με τις προβλέψεις των αναλυτών να δείχνουν ότι η Λατινική Αμερική θα παρουσιάσει ανάπτυξη άνω του 25% στον κλάδο του επιχειρηματικού cloud μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, το cloud center στο Μεξικό δίνει στην IBM ένα μεγάλο προβάδισμα στην τοπική αγορά.