Η IBM επεκτείνει τη συνεργασία της με την Service Now, έχοντας ως στόχο να απλοποιήσει τη διαχείριση σε περιβάλλοντα multi cloud.

Στόχος είναι οι δύο εταιρείες να αναπτύξουν και να προσφέρουν τυποποιημένες λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα clouds διαφορετικών παρόχων. Στο πλαίσιο αυτό η λύση «Multicloud Management Platform» της IBM θα επεκταθεί με τις λύσεις «IT Service Management» και «IT Operations Management» του αμερικανικού πάροχου υπηρεσιών cloud Service Now, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές Kubernetes σε multi cloud περιβάλλοντα. Σύμφωνα με μια μελέτη του IBM Institute for Business Value, σχεδόν όλες οι εταιρείες θα αξιοποιήσουν κάποια στιγμή το cloud. Το 85% εξ αυτών θα χρησιμοποιήσουν ένα multi cloud περιβάλλον.