Η Indigital, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «το Ωδείο Αθηνών στην ψηφιακή εποχή». Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 693.966 ευρώ. Το έργο έχει στόχο να αξιοποιήσει το ψηφιακό αρχείο του Ωδείου Αθηνών και μέσα από αυτό να αναδείξει την ιστορία της μουσικής στη χώρα μας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα και να φωτίσει σημαντικές πτυχές της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, συνθέτοντας ένα εικονικό μουσείο για ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου και την υιοθέτηση συστήματος ψηφιακού αποθετηρίου για τη διαχείριση, οργάνωση και προβολή του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του Ωδείου, τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, που θα φιλοξενεί το ψηφιακό αρχείο του Ωδείου αλλά και εφαρμογές ανάδειξης αυτού, όπως χρονολόγιο, ψηφιακές εκθέσεις, βίντεο κ.ά. καθώς και εκπαιδευτικές εφαρμογές για παιδιά.

Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων στον χώρο. Πρόκειται για διαδραστικές οθόνες που προβάλουν εφαρμογές και βίντεο τόσο την ιστορία του κτιρίου όσο και την ιστορία του Ωδείου.