Η Intel ανακοίνωσε ότι αναμένει τα έσοδά της το α’ τρίμηνο θα είναι μικρότερα από τις αρχικές προβλέψεις της εταιρείας, καθώς αναμένεται να διαμορφωθούν στα 12,8 δις. δολ., +/-300 εκατ., χαμηλότερα σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη των 13,7 εκατ., +/-500 εκατ.

Η αλλαγή αυτή είναι αποτέλεσμα την χαμηλότερης του αναμενόμενου ζήτησης για επιχειρησιακούς desktop Η/Υ και χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα αποθεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα των Η/Υ. Η εταιρεία πιστεύει ότι οι αλλαγές στη ζήτηση και τα αποθέματα προέρχονται από τις λιγότερες του αναμενόμενου αναβαθμίσεις των Windows XP* σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις όλο και πιο δυσμενείς μακροοικονομικές και νομισματικές συνθήκες, κυρίως στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι δραστηριότητες κέντρων δεδομένων αναμένεται να «ανταποκριθούν» στις αρχικές προβλέψεις.