Η Intracom Telecom αναλαμβάνει το έργο για τη φυσική ασφάλεια του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΔΑ).

Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Ελέγχου Διοίκησης και Συντονισμού Επιχειρήσεων SISC2 για να δημιουργήσει μια ενοποιημένη επιχειρησιακή εικόνα και να ενισχύσει την επίγνωση της κατάστασης σε όλη την εσωτερική και εξωτερική υποδομή του ΔΑΑ.

Ο πυρήνας του συστήματος βασίζεται στην τεχνολογία SISC2 της Intracom Telecom. Αξιοποιώντας προηγμένες δυνατότητες ενοποίησης πληροφοριών, επεξεργασίας και ανάλυσης κινηματικών δεδομένων αλλά και δεδομένων από επιφάνειες εδάφους, το σύστημα βελτιώνει την ανίχνευση εισβολής και αυτοματοποιεί την ενεργοποίηση συναγερμών και ειδοποιήσεων στα κέντρα επιχειρήσεων του ΔΑΑ. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ετοιμότητα του ΔΑΑ έναντι ανθρωπογενών απειλών και φυσικών καταστροφών.