Η Intracom Telecom θα προμηθεύσει με την πλατφόρμα υπηρεσιών Virtualized Wi-Fi τα μέλη της Ένωσης Τοπικών Φορέων Τηλεπικοινωνιών (AOTEC) της Ισπανίας, προκειμένου να επιτύχουν κεντρικοποιημένη διαχείριση των διάσπαρτων Wi-Fi δικτύων τους, ανεξάρτητα από τον πάροχο πρόσβασης, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και περιαγωγή στους συνδρομητές τους στην Ισπανία.

Στην πρώτη φάση του έργου, τρεις πάροχοι-μέλη της AOTEC κάνουν ήδη χρήση της πλατφόρμα. Η AOTEC επέλεξε την πλατφόρμα Virtualized Wi-Fi της Intracom Telecom, η οποία βασίζεται στις τεχνολογίες Software Defined Networking (SDN) και Network Functions Virtualization (NFV), όντας πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία WiFi4EU και προκειμένου να αντιμετωπίσει την πρόκληση να προσφέρουν τα μέλη της ασφαλή και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα Wi-Fi σε όλη την ισπανική περιφέρεια.

Πλέον, τα μέλη της Ένωσης μπορούν να επεκτείνουν δραστικά την περιοχή κάλυψής τους χρησιμοποιώντας σημεία πρόσβασης άλλων συνεργαζόμενων παρόχων, χωρίς ωστόσο να απαιτούνται οποιεσδήποτε αλλαγές στην υπάρχουσα υποδομή τους. Ταυτόχρονα, είναι σε θέση να παραμείνουν εμπορικά και λειτουργικά ανεξάρτητοι, καθώς και να διαφοροποιούνται μεταξύ τους, με τον πλέον ασφαλή τρόπο. Επιπλέον, εκτός από τη δυνατότητα να δημιουργούν νέες πηγές εσόδων από τους δικούς τους συνδρομητές ή τους συνδρομητές περιαγωγής, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να εξυπηρετούν δήμους, σχολεία και τοπικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης Έξυπνων Πόλεων.