Η Intralot Inc. (θυγατρική της εταιρείας στην Αμερική) υπέγραψε συμβόλαιο με τη BCLC, της Λοταρίας της Κυβέρνησης της British Columbia στον Καναδά, για την προμήθεια λοταριακού κεντρικού συστήματος μέσω της πλατφόρμας Lotos X, την προμήθεια ολιστικής λοταριακής λύσης με τα τελευταίας τεχνολογίας τερματικά της Intralot, που διαθέτουν την τεχνολογία κάμερας, την προμήθεια επιπρόσθετων προϊόντων λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης.

Η σύμβαση αφορά σε αρχική συμφωνία για πέντε χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι έξι επιπλέον χρόνια. Η αρχική αξία του συμβολαίου της BCLC με την INTRALOT για την υλοποίηση των νέων λοταριακών τερματικών και συστημάτων, καθώς και των Gaming Engine Services, ανέρχεται σε 24,5 εκατ. καναδικά δολάρια και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό επενδύσεων της BCLC για το οικονομικό έτος 2021/22.