Η Intrasoft International υπέγραψε σημαντική νέα σύμβαση με το EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

Κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών, η Intrasoft International θα στηρίξει την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου του EUIPO μέσα από την παροχή τεχνολογικά προηγμένων IT/software υπηρεσιών.
Εκτός από ανάπτυξη νέου λογισμικού και εφαρμογών, η εταιρεία θα παρέχει και υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού (corrective and adaptive maintenance).

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Intrasoft International θα αξιοποιήσει τα σημαντικά κέντρα ανάπτυξής της στην Ευρώπη, και θα τοποθετήσει εξειδικευμένο προσωπικό στην έδρα του ΕUIPO στο Αλικάντε της Ισπανίας και σε άλλες χώρες. Το EUIPO αποτελεί έναν αποκεντρωμένο οργανισμό της ΕΕ που διαχειρίζεται τα δικαιώματα σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα της ΕΕ που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.