Η Intrasoft International, στo πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και συνεργασιών με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα (start-ups), ανακοίνωσε την συμμετοχή της στην WeMetrix (www.wemetrix.com), η οποία αναπτύσσει data analytics λύσεις που εστιάζουν στον χώρο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.

Η WeMetrix προσφέρει στα οικονομικά επιτελεία επιχειρήσεων και τραπεζών μία ολοκληρωμένη SaaS εργαλειοθήκη, η οποία με απλό και εύχρηστο τρόπο αξιοποιεί πολύπλοκες μεθοδολογίες οικονομετρίας, predictive and prescriptive data analytics τελευταίας γενιάς. Στo χαρτοφυλάκιο προϊόντων της WeMetrix πρωτοστατεί η πλατφόρμα Creditark, η οποία αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην αξιολόγηση και διαχείριση πιστωτικών κινδύνων (Credit Risk Assessment & Management) και την κανονιστική συμμόρφωση (Regulatory Compliance). Επιπρόσθετα, για τις ανάγκες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων, προσφέρεται η λύση Riskvent. Τέλος, η εταιρεία διαθέτει τις λύσεις Risk9 και Risk16, οι οποίες υποστηρίζουν τη συμμόρφωση στα διεθνή λογιστικά πρότυπα IFRS9 και IFRS16 αντίστοιχα.