Η Intrasoft International, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας στο χώρο των Data Analytics, προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με την startup Incelligent (http://www.incelligent.net/).

Η Incelligent εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται στα Data Analytics (Predictive & Prescriptive), χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης (AI), του Machine Learning (ML) και του Deep Learning (DL). Στόχος της Incelligent μέσω της συνεργασίας με την Intrasoft International είναι η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της και η από κοινού ανάπτυξη έργων στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα.