Η Intrasoft International ανέλαβε νέο έργο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), το οποίο καλύπτει υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης.

Για την επόμενη τετραετία, η Intrasoft International θα είναι επικεφαλής κοινοπραξίας για το έργο της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, καθώς και τεχνικής, λειτουργικής υποστήριξης. Η σύμβαση καλύπτει επίσης την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, υποστήριξης εσωτερικών εργασιών, καθώς και άλλες ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες για την εκπλήρωση του στρατηγικού σχεδίου, της αποστολής και του οράματος του ECHA.

Επιπλέον, η Intrasoft International θα παρέχει καινοτόμες συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό τον ευέλικτο μετασχηματισμό του ECHA προς μια Agile μεθοδολογία, με στόχο ολοκληρωμένες διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού (DevOps) στο σύνολο του οργανισμού. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο οποίος ιδρύθηκε το 2007 και έχει έδρα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ασχολείται με την εφαρμογή της πρωτοποριακής νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα, προς όφελος της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.