Σύμφωνα με τη νέα μελέτη «Τραπεζική του Μέλλοντος, ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην ψηφιακή εποχή» που εκπονήθηκε από τον ειδικό σε θέματα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Έλληνα Καθηγητή Μάρκο Ζαχαριάδη για λογαριασμό της HSBC, οι πελάτες θα αρχίσουν να αποκτούν πολύ μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων μέσα από ψηφιακά προφίλ ταυτότητας. Ταυτόχρονα οι τράπεζες θα επιδιώξουν να γίνουν «έμπιστοι ενδιάμεσοι» κατά τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διαφύλαξη αυτών των ψηφιακών προφίλ και κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων, εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ή οι εταιρείες λιανεμπορίου.

Κατακτώντας τα δεδομένα και τις νέες τεχνολογίες ανάλυσής τους, οι τράπεζες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους, να καταλάβουν πώς μπορούν να τους βοηθήσουν- αλλά και να ξεκλειδώσουν νέες πηγές εσόδων. Μέσα σε μία δεκαετία, αυτό μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα των πελατών που δημιουργούνται κατά τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών.

Αντί κάθε κατηγορία προϊόντων (αποταμιευτικά, δανειακά ή επενδυτικά) να αξιολογείται ξεχωριστά, η βελτιστοποιημένη επιλογή θα γίνεται στο παρασκήνιο βάσει του προφίλ δεδομένων του πελάτη. Η ψηφιακή ενεργοποίηση φωνής θα γίνει πιθανότατα ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας με τους πελάτες, μαζί με την επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) και η επιλογή επικοινωνίας με εκπρόσωπο θα προσφέρεται για την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων.

Ωστόσο, η διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη νέα ψηφιακή οικονομία, όπως η προστασία δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια, θα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αυτού του μελλοντικού συστήματος και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Απαιτείται πολύ μεγαλύτερος διεθνής συντονισμός προκειμένου να αξιοποιηθούν πραγματικά οι νέες τεχνολογίες
-οι οποίες δεν έχουν σύνορα- για την αποφυγή ρυθμιστικού αρμπιτράζ.